MBJELLJA E FLOKËVE “DHI”

Mbjellja e flokëve DHI është një nga format e preferuara të mbjelljes së flokëve në vitet e fundit. Nuk është një teknikë e mbjelljes së flokëve e njohur si “teknikë stilolapsi” ose “transplantim i drejtpërdrejtë i flokëve”, por është një aplikim për mbjelljen e flokëve. Edhe pse DHI është një aplikim shumë i ri, ai është bërë shumë i njohur dhe i preferuar shkaku i avantazheve.

Mbjellja e flokëve DHI është një aplikim në të cilin rrënjët e flokëve të marra nga zona e flokëve dhurues vendosen duke përdorur lapsa të veçantë.

Me aplikimin DHI mundësohet që rrënjët e flokëve të mbillen në një kohë më të shkurtër pasi procesi i hapjes së kanalit dhe vendosja e rrënjëve kryhen në të njëjtën kohë me një mjet në formë lapsi që ndihmon këto procese.

Procedura e mbjelljes së flokëve DHI realizohet me anestezi lokale. Ky proces fillon me lirimin e rrënjëve të flokëve falë një mjeti të veçantë dhe me mbledhjen e tyre veç e veç. Pas hyrjes në procesin e pastrimit të rrënjëve të flokëve nga indet në të cilat mbahen ndërsa ndahen, me ndihmën e një stilolapsi të veçantë mjekësor rrënjët e flokëve vendosen në zonën e transplantit. 

Cilësi e ekipit profesional

24 orë

Whatsapp

ndihmë