Mbjellja e flokëve

Mbjellja e flokëve është art me të cilin personit i jepet një pamje më e rregulluar dhe më e re pa ndikuar në pamjen natyrale të tij. Mbjellja e flokëve është arti i marrjes së një pamje të bukur, duke vendosur rrënjët (folikulat) e flokëve në vendet ku ka hapje në kokë me kujdes, duke kryer një ndërhyrje kirurgjikale dhe duke siguruar rritjen e flokëve.

Është një perceptim i gabuar të mendohet se mbjellja e flokëve bëhet vetëm nga zona e napës dhe transplantohet në pjesët e rrallë të flokëve. Në të njëjtën kohë, rrënjët e flokëve mund të merren nga zona e gjoksit të njerëzve. Faktori më i rëndësishëm në këtë shërbim është puna e kujdesshme e atyre që e kryejnë këtë punë, duke i kushtuar vëmendje detajeve dhe duke mbajtur nën kontroll të gjitha hollësitë e mbjelljes së flokëve.

Për shembull, mbjellja e flokëve pa e prishur pjesën e përparme dhe drejtimi i flokëve duke ruajtur pamjen natyrore janë disa prej tyre. Nëse nuk i kushtohet rëndësi detajeve të tilla atëherë do të fitohet një pamje e panatyrshme.

Cilësi e ekipit profesional

24 orë

Whatsapp

ndihmë