Trauma & intensive care

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Community Services

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Diagnosis & Investigation

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Medical & Surgical

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Specialised Support Service

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Health Rehabitation

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

We are pleased to offer you the chance to have the healthy

Proceset e mbjelljes së flokëve

TË GJITHA PROCEDURAT KRYHEN NË NJË DITË

TË GJITHA PROCEDURAT KRYHEN NË NJË DITË

Do të liroheni në ditën e njëjtë të operacionit të mbjelljes së flokëve. Kohëzgjatja totale e trajtimit është vetëm 3 ditë.

KOHËZGJATJA E OPERACIONIT

Operacioni mesatarisht zgjat nga 7 deri në 10 orë.

ANESTEZIA

Metoda e Sedacionit, Anestezia Lokale aplikohen në pjesët e marrjes dhe mbjelljes.

KOHËZGJATJA PËR REZULTATET SPECIFIKE

Kohëzgjatja për arritjen e rezultatit në mbjelljen e flokëve është një vit.

CILAT JANË RREZIQET E OPERACIONIT?

Nuk ka asnjë rrezik në operacionin e mbjelljes së flokëve.

GARANCIA?

Certifikata e garancisë jepet pas të gjitha procedurave që i bëjmë.